Willkommen! | Dobro došli! | Dobro došli! | Добро дошли! | Hoş geldiniz! | Mirësevini!

„Muttersprachlicher Unterricht” është hapur nga mësuesit/et aktiv të mësimit të gjuhës amtare në Vjenë dhe përkrahjes së Referentit për Shkollimin e Emigrantëve në kuadër të Ministrisë për Arsim e Kulturë të Austrisë, BMBF.

Përmbajtja:


Informata relevante të përgjithshme lidhur me të gjitha gjuhët amtare, si dhe artikuj profesional, gjerë më tani gjermanisht, pjesërisht BKS dhe turqisht. Materiale mësimore të ndara në gjuhët e theksuar.